Fiskarter i Ringsjön
© Ringsjöns Fiske Vårds- Områdesförening Bilder och material på sidan får ej brukas utan tillstånd. Sidan uppdaterad: 191001
Webansvarig: Tom Ström. Webdesign: Per4mance
Startsida Sportfiske Fiskarter Styrelseinformation Fisketillsyn Senaste nytt Länkar
Foto: Fredrik Martinsson
Abborre Perca fluviatilis
Braxen Abramis brama
Gädda Esox lucius
Gös Sander lucioperca
Karp Cyprinus carpio
Lake Lota lota
Mört Rutilus rutilus
Regnbåge Oncorhynchus mykiss
Sutare Tinca tinca
Sik Coregonus lavaretus
Ål Anguilla anguilla
Öring Salmo trutta
Sarv Scardinius erythrophthalmus
Signalkräfta Pacifastacus leniusculus
Vill du veta mer om respektive fiskart, klicka på bilden för mer information via Wikipedia.
Fiskarter