Aktuell styrelseinformation
© Ringsjöns Fiske Vårds- Områdesförening Bilder och material på sidan får ej brukas utan tillstånd. Sidan uppdaterad: 190813
Webansvarig: Tom Ström. Webdesign: Per4mance
Startsida Sportfiske Fiskarter Styrelseinformation Fisketillsyn Senaste nytt Länkar
Foto: Gimmy Larsson
Pg till föreningen 6040849-9 Styrelsen har beslutat att få bättre uppfattning över tillgången på     fisk i Ringsjön, så bör allasom fiskar repportera sina fångster. Motivet äratt få vetskap hus mycket hur mycket fisk som landas.  Förändras tillgången på något art ? Är behov att göra stödåtgärder ? Rapporteringen gör ni på: https://www.ifiske.se/rapport   lösenord   ringsjön           Förv. ber Årsmöte2018 Årsmöte2019 1 Årsmöte 2019 2 Årsmöte 2019 3 Fiskestadgar och regler.