Ringsjöns Fiskevårds-
område


Kallelse till fiskestämma
 

Medlemmarna i Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening

kallas härmed till fiskestämma, 

för behandling av 2019 och 2020 års verksamhet,

onsdagen den 22 September 2021 kl. 19.00 på

Björks Ringsjön Fiskbutik & Rökeri, Råröd 133.
 

Ärenden enligt stadgarna.

Stadgeändringar

/ Styrelsen


  
Se dagordning (PDF)
 
Förslag till reviderade stadgar (PDF)
   
Förvaltningsberättelse 2019 (PDF)
 
Förvaltningsberättelse 2020 (PDF)
 
Motion till stämman, från Tom Ström (PDF)
  
Årsredovisning 2019
  
Årsredovisning 2020
  

På grund av den rådande pandemin så följer vi de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har påbjudit---