Ringsjöns Fiskevårds-
område

Sportfiskeregler

 

Fiske i Ringsjön med 3 exempel på stora nappFiskekort krävs för att fiska i alla 3 sjöarna.

Person som innehar giltigt fiskekort får fiska i Östra Ringsjön, Västra Ringsjön samt Sätoftasjön.

Fiskekortet innefattar endast handredskap

 • Fiskeförbud inom 200 meter från bebyggd tomt
 • Max 2 spö/man, max 4 spö/båt
 • Bruk av djupriggar förbjudet

Riktat fiske efter gös är förbjudet 1-31 maj.

Riktat fiske efter sik är förbjudet 1 november till 31 december.

Om du fångar fisk som är fredad, eller som underskrider gällande minimimått, (se nedan) får den inte föras i land utan ska genast återutsättas på bästa sätt.

 

 Minimimått:
 Sik: 27 cm
 Gös: 45 cm
 Gädda: max 90 cm

 Antalsbegränsningar:
 Gös: 1st/dygn
 Abborre: 10st/dygn
 Gädda: 2st/dygn

  

Ringsjön alla 3 sjöarna Västra Ringsjön Östra Ringsjön och Sätoftasjön