Ringsjöns Fiskevårds-
område

Protokoll

från Fiskestämma 9 april 2024 (PDF)
 

________________________

Kallelse till Fiskestämma
 
9 april 2024

  

Medlemmarna i Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening

kallas till Årsmöte / fiskestämma,
 
för behandling av 2023 års verksamhet, 
 
tisdag 9 april 2024, kl. 19.00.
 
Plats: Björks Fiskbutik och Rökeri vid Ringsjön,

Råröd 133.

Se olika ärenden och handlingar (PDF-filer):

  
  Dagordning

_____________________


  Stadgar - justeringar / ändringar
  
_____________________

  Sportfiskeregler - justering 

_____________________


  Förvaltningsberättelse för 2023